Книги

Поради изчерпването на тиражите от книгите на Свещ. Александър Лашков от поредиците: “Пътят към храма” и “С дух и истина“, можете да ги прочетете тук в личния сайт на автора.

Пътят към храма – книга 1
ISBN: 954-407-098-2 1999 (Издателство Нов човек, 1999)

Книгата включва избрани проповеди и беседи, повечето от които са излъчвани по радио “Свободна Европа” или са изнесени в храма ” Св. Троица” в София, където авторът служи. Предлаганите проповеди постигат така необходимия за съвременниците ни мост между Божието Слово и всекидневния живот, и дават изобилна информация за православния храм и богослужение, както и знание за основните християнски празници. >>>Към книгата

Пътят към храма – книга 2
ISBN: 954-407-126-1 2000 (Издателство Нов човек, 2000)

Втората част излиза две години след първата, за да продължи започнатото, за да даде нов тласък на духовните ни стремления. Като си даваме сметка за трудното време, в което живеем, ние осъзнаваме нуждата от духовни сили, за да преминем през него. Пътникът, търсещ духовна подкрепа, ще намери много топлота и утеха, насърчение и наставление Господне от страниците на книгата. >>>Към книгата

Пътят към храма – книга 3
ISBN: 954-407-171-7 2003 (Издателство Нов човек, 2003)

Третата книга Пътят към храма излиза три години след втората, за да ни насочи към по-тясно общение с Бога. Авторът ни въвежда в темата: Многолико и различно е усещането, чувството за Божията близост. То идва като ласка, като топлина, като покой; като тиха радост и внезапно бликнала любов към всички и към всичко; като нежна увереност и всеизпълваща благодарност. >>>Към книгата

С дух и истина – книга 1
ISBN: 954-407-212-8 2005 (Издателство Нов човек, 2005)

С дух и истина – книга 2*
ISBN: 954-407-243-8 2006 (Издателство Нов човек, 2006)

С дух и истина – книга 3*
ISBN: 978-954-407-313-8 2009 (Издателство Нов човек, 2009)

* Издателство НОВ ЧОВЕК все още разполага с бройки от книги 2 и 3 на “С дух и истина”. Поръчки може да заявявате на телефон:  02/ 986 3766

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s