В азбучен ред

АД  И РАЙ (Неделя Месопустна) 2.2.
АНГЕЛИ  И ДЕМОНИ (Архангеловден) 2.1.
АНГЕЛОГЛАСНИЯ   (2-ра Неделя след Неделята подир Въздвижение) 3.2.
БЕЗУМНИЯТ   БОГАТАШ (9-та Неделя подир Въздвижение) 3.2.
БЛАГАТА”  СМЪРТ 2.2.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 2.2.
БЛАГОДАРНОСТТА   (XII неделя след неделя подир Въздвижение) 2.1.
Благодатните   дарове на Светия Дух (ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
БЛАГОУПОТРЕБА  И ЗЛОУПОТРЕБА (XIV неделя след неделя подир Въздвижение) 2.1.
Бог  дарява вярата на тези, които я търсят (ТОМИНА НЕДЕЛЯ) 1.1.
Бог  променя времена и години (Нова година) 1.2.
БОГ,  ЛЪЖЕЦ ИЛИ ЛУД? (Сретение Господне) 2.2.
БОГАТИЯТ  МОМЪК (12-та Неделя след Петдесетница) 3.2.
Богородице  Дево, радвай се! (СЪБОР НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА) 1.1.
Божието  лозе и злите лозари (ХІІІ Неделя след Петдесетница) 1.3.
БОЖИЕТО   ПРИСЪСТВИЕ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА (I неделя след Неделя подир Въздвижение) 2.1.
В  океана на духовното познание 2.1.
Великата  река на Божията благодат (СВЕТИ ДУХ) 1.1.
Великата тайна на спасението (ЗАДУШНИЦА) 1.1.
Великият пустиножител (Св. Йоан Рилски) 1.2.
ВЕЛИЧИЕ  И СМИРЕНИЕ (Цветница) 2.1.
ВЕРИГА  НА СПАСЕНИЕТО (Андреевден) 3.2.
ВЕСТ  НЕБЕСНА (Навечерието на Рождество Христово) 3.2.
ВЕСТИТЕЛИТЕ  ПРИТЧАТА ЗА ГОЛЯМАТА ВЕЧЕРЯ (XI Неделя след Неделята подир Въздвижение) 2.2.
Второто пришествие (Неделя Месопустна) 1.3.
Възкресение на любовта (ВЕЛИКДЕН) 1.1.
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО  НА ХРИСТОС – ФАКТ ИЛИ ЛЕГЕНДА 2.2.
Възмездието   (V Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.3.
ВЪЛНИТЕ  НА ЛЮБОВТА (Задушница) 2.2.
Въпросът  на въпросите (V НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
ВЯРА  И ВЯРНОСТ (Неделя на мироносиците) 3.2.
ВЯРАТА   (Томина неделя) 2.2.
Гласът  на викащия в пустинята (Неделя пред Богоявление) 1.3.
ГЛАСЪТ  НА НАДЕЖДАТА – НАСЪРЧЕНИЕТО (VII Неделя след Неделя подир Въздвижение) 2.2.
Глашатаи  на злото 1.1.
Грях  и болест (VІ Неделя след Петдесетница) 1.3.
Грях  и страдание (НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ) 1.1.
Да  бъдат всички едно (VІІ Неделя след Пасха) 1.3.
ДА  ОТВАРЯМЕ ОЧИ 3.2.
ДА  ПОМНИМ И ДА ТАЧИМ (Петровден, Неделя на всички български светии) 3.2.
Да  посрещнем Спасителя в душите си (Цветница) 1.2.
Да  се завърнем в бащиния дом (Неделя на блудния син) 1.2.
Дарбите  човешки (ПРИТЧАТА ЗА ТАЛАНТИТЕ) 1.1.
Двата  пътя 1.2.
Двете  посоки на измяната (СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ) 1.1.
ДЕМОНИ  И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (Архангеловден) 2.2.
ДЕТЕУБИЙСТВОТО   (Неделя след Рождество) 2.1.
ДНИ  НА ЛЮБОВТА (Неделя Месопустна) 3.2.
ДОСТОЙНИ  ЛИ СМЕ ЗА ГОСПОДА (Неделя на всички светии) 2.1.
Драмата   на богоотстъплението (НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН) 1.1.
Духовната  светлина (ІІІ Неделя след Петдесетница) 1.2.
Духовната  слепота (Неделя на слепия) 1.2.
ДУШАТА  (Неделя Кръстопоклонна) 2.1.
Душевно   и телесно здраве (VІ Неделя след Петдесетница) 1.3.
ДЪРВО  БЛАГОПЛОДНО (IV Неделя след Неделята подир Въздвижение – на Светите отци от   VII Вселенски събор) 2.1.
ЕДИНСТВЕНИЯТ   ПОДАТЕЛ (X Неделя след Неделя подир Въздвижение) 2.2.
Единственият  шанс (V Неделя на Великия пост) 1.3.
Единственото  богатство (Неделя на всички български светии) 1.3.
Единственото   лекарство (ХІІІ Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.3.
Една  жена в пустинята (Неделя на св. Мария Египетска) 1.2.
Живата  вода (НЕДЕЛЯ НА САМАРЯНКАТА) 1.1.
Живата  вода на Христос (Неделя на самарянката) 1.2.
Животворящата   Божия близост 1.3.
Животворящо   двуединство 1.2.
За   “старите” и “новите” християни (Неделя на Закхей) 1.2.
За  благодарността към Бога 1.1.
За  благодарността към Бога (Неделя на 10-те прокажени) 1.3.
За  благословения от Бога труд (І Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.2.
ЗА  ВЯРВАЩИЯ ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО (10-та Неделя след Петдесетница и св. Йоан Рилски) 3.2.
За  да не погълне мракът поривите на духа (IX НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
За  духовенството 1.1.
ЗА  ЗЛОТО, БЕДИТЕ И НЕЩАСТИЯТА (Неделя след Неделя подир Въздвижение) 2.2.
За  клеветата и злоречието (VII НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
За  нетленността на светите мощи (Димитровден) 1.3.
ЗА  ПРИЧАСТЯВАНЕТО 3.2.
За  самопознанието 1.1.
ЗА  СЛЕДВАНЕТО НА ХРИСТОС (Кръстопоклонна неделя) 2.2.
ЗАВИНАГИ   С НАС (Възнесение Господне) 3.2.
ЗАЕДНО   ЗАВИНАГИ (III Неделя след неделята подир Въздвижение) 2.1.
ЗАЩО  ГОСПОДИ? (VI неделя след Пасха – на Слепия) 2.1.
Защо  почитаме светия Кръст (Кръстопоклонна неделя) 1.3.
ЗДРАВО  ТЯЛО ЧРЕЗ ЗДРАВ ДУХ (VI неделя след Петдесетница) 2.1.
Земните блага и грижите за душата (НЕДЕЛЯ СЛЕД КРЪСТОВДЕН) 1.1.
Земното и небесното (ХІІ Неделя след Петдесетница) 1.2.
ЗЛОМИСЛИЕТО   (VII неделя след Петдесетница) 2.1.
ЗОРА НА ТАЙНСТВЕНИЯ ДЕН (Успение Богородично) 3.2.
Зорница  на незалязващата светлина (Рождество Богородично) 1.3.
Изгревът  на незалязващото Слънце (НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ) 1.1.
Иконопочитанието   (IV НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ) 1.1.
ИСКАЙТЕ   И ЩЕ ВИ СЕ ДАДЕ (Неделя 17-та след Петдесетница – на Хананейката) 3.2.
ИСКРИЦИ  ОТ НОВОТО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1.1.
ИСТИНА  И ЕДИНСТВО (7-ма неделя след Пасха) 3.2.
Истина   или измислица (Неделя на всички светии) 1.2.
Истината   за възкресението (Неделя Месопустна) 1.2.
ИСТИНИ  БОЖЕСТВЕНИ И ВЕЧНИ (Сиропустна неделя) 3.2.
Истини   на благочестието (Първо послание на св. апостол Павел до Тимотей) 1.3.
ИСТИНСКИ  ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ (Лазарова събота) 2.1.
Истинското  богатство (ПРИТЧАТА ЗА БЕЗУМНИЯ БОГАТАШ) 1.1.
Как  ни призовава Бог? (Притчата за голямата вечеря) 1.2.
Каквото   посеем, това и ще пожънем (IV НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ) 1.1.
Каквото   посеем, това и ще пожънем (Притчата за сеяча) 1.2.
Както   сте повярвали, нека ви бъде! (ІV Неделя след Петдесетница) 1.3.
КАМБАНАТА 2.2.
Книгата   на книгите 1.2.
КОЛЕСНИЦА   НА СЛЪНЦЕТО (Рождество Богородично) 2.1.
КОПНЕЖ   И ПРИЗОВАВАНЕ (Неделя на Закхей) 2.2.
Кръстният   знак в живота на християнина (Кръстовден) 1.2.
Личният   духовен опит (Неделя Православна) 1.2.
Любов,   загриженост и прошка (Послание на св. апостол Павел до Филимон) 1.3.
ЛЮБОВТА   БОЖИЯ (Неделя пред Въздвижение) 3.2.
Любовта   към враговете (II НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ) 1.1.
Майка   на Всички пороци  1.1.
Мизерия   и духовност (III НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
Милост,   а не жертва! (ПРИТЧАТА ЗА МИЛОСТИВИЯ САМАРЯНИН) 1.1.
Милосърдие   и жестокосърдие (XI НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
Милосърдието   (Притчата за милостивия самарянин) 1.2.
Миряните   в Църквата 1.1.
Мнозина   са звани, а малцина – избрани (ПРИТЧА ЗА ГОЛЯМАТА ВЕЧЕРЯ) 1.1.
МОЛИТВА   ЗА ПОКОЙНИТЕ (V неделя след неделята подир Въздвижение 2.1.
Молитвата,   постът и изцелението (ІV Неделя на Великия пост) 1.2.
Мостът   на спасението (НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА) 1.1.
Най-трудната   крачка (ХІІІ Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.3.
Начало   на спасението (I НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ) 1.1.
Нашето   духовно озарение (Неделя на всички български светии) 1.3.
Нашето   лично Боговиждане (Богоявление) 1.2.
Нашето   новорождение (Рождество Христово) 1.3.
Нашите   молитвени застъпници (НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ) 1.1.
НЕ   СЕ БЕЗПОКОЙТЕ … (3-та Неделя след Петдесетница) 3.2.
Неделната   служба 1.1.
НЕДЕЛЯ   НА СЛЕПИЯ 2.2.
НЕТЪРПЕНИЕТО   (Притча за блудния син) 2.1.
Неуместен   срам (НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ СВЕТИИ) 1.1.
Облечени   със сила отгоре (Св. Петдесетница) 1.3.
Oбнова,   НО каква и как? 1.1.
Осанна!   или “Разпни Го!” (Цветница) 1.3.
ОТВЪД   (Месопустна задушница) 2.2.
Очите   ми видяха Твоето спасение (Сретение Господне) 1.2.
Още   за духовенството 1.1.
Още   за пътя към храма 1.2.
ПАК   И ПАК ЗА ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО (2-ра Неделя след Неделята подир Въздвижение) 3.2.
Плевелите   на злото (IV НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
Пленници   на свободата (Послание на св. апостол Павел до Римляни, 6:18-23; ІV Неделя   след Петдесетница) 1.3.
Плодовете   на истинското покаяние (НЕДЕЛЯ НА ЗАКХЕЙ) 1.1.
ПО   ЗАКОНА НА СВОБОДАТА (Неделя на блудния син) 2.1.
По   сценария на сатаната 1.1.
Поведението   в храма 1.1.
Постът   – отживелица или мода (ІV Неделя на Великия пост) 1.3.
Постът,   покаянието и всеопрощението (Неделя Сиропустна) 1.2.
ПОЧИТАНЕ   НА БОЖИЯТА МАЙКА (Рождество Богородично) 3.2.
Православният   храм 1.1.
Православното   богослужение 1.1.
Празникът   на светата Дева (БЛАГОВЕЩЕНИЕ) 1.1.
ПРЕКЪРШЕН   ПОЛЕТ – НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ БОРИС (Неделя на всички Български светии) 2.2.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ   ГОСПОДНЕ 2.1.
Прераждането   – да или не (Неделя на Закхей) 1.3.
ПРОПОВЕД   ЗА МИЛОСЪРДИЕТО (VIII Неделя подир Неделята след Въздвижение) 2.1.
ПРОРОК,   ПРЕДТЕЧА, ХАМАТВИЛ (Ивановден) 2.2.
ПРОШКАТА   (Неделя Сиропустна) 3.2.
Пълнота   на Божеството (Послание на св. апостол Павел до Колосяни) 1.3.
Първият   вселенски събор (VІІ Неделя след Пасха) 1.2.
Първомъченикът   (Стефановден) 1.3.
Първото   стъпало (ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО) 1.1.
Пътят   към храма 1.1.
Размисли   по време на бедствие 1.1.
РОДОПСКИЯТ   СВЕТЕЦ (Неделя на всички български светии) 2.1.
Рожденият   ден на Църквата (Св. Петдесетница) 1.2.
Рождество   Христово 1.1.
Рождество   Христово 1.2.
РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО (Втори ден) 2.2.
Роля   и функции на Църквата 1.1.
Ръжда   върху душите 1.1.
С   благоуханията на любовта и щедростта (Неделя на жените-мироносици) 1.2.
С   вяра и надежда за България (ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО) 1.1.
С   вяра и нежност (Неделя пред Рождество) 1.3.
С   ВЯРА И УСЪРДИЕ (IX неделя след Петдесетница) 2.1.
С   ВЯРАТА НА БЛИЗКИТЕ (II неделя на Великия пост) 2.1.
С   ДУХ И ИСТИНА 2.1.
С   нов дух и ново сърце (НОВА ГОДИНА) 1.1.
С   ОЧИТЕ НА ХРИСТОС (Неделя на Закхей) 3.2.
С   търпение и съчувствие (Неделя на слепия) 1.3.
Самодоволството   (Неделя на митаря и фарисея) 1.3.
Самочувствие,   самодоволство и самокритичност (Неделя на митаря и фарисея) 1.3.
САМОЧУВСТВИЕ,   САМОДОВОЛСТВО И САМОКРИТИЧНОСТ (Неделя на митаря и фарисея) 2.1.
Св.   апостол Павел (Петровден) 1.2.
Св.   апостол Петър (Петровден) 1.2.
Св.   великомъченик Георги Победоносец (Гергьовден) 1.2.
СВ.   ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ПАНТЕЛЕИМОН (6-та Неделя след Петдесетница) 3.2.
СВ.   ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ 3.2.
СВ.   ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (II неделя на Великия пост) 2.1.
СВ.   ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК (4-та неделя на Великия пост) 3.2.
Св.   пророк Илия (Илинден) 1.2.
СВ.   ФОТИНИЯ (Неделя на Самарянката) 2.1.
Сватбената   премяна (ІV Неделя след Петдесетница) 1.3.
Свети   апостол Андрей Първозвани 1.3.
Свети   великомъченик Димитър 1.3.
Свети   Иван Рилски 1.3.
Свети   равноапостоли Кирил и Методий 1.2.
Свети   седмочисленици 1.2.
Светите   тайнства 1.2.
СВЕТЛИНА   ИЛИ СЯНКА (Неделя след Богоявление) 3.2.
Светлината   на света (Неделя след Богоявление) 1.2.
Свещеноначалник   на благочестието (Атанасовден) 1.2.
Святост   и родолюбие (Неделя на всички български светии) 1.2.
Святост   и свобода (Неделя на всички светии) 1.3.
Себеотричане   и кръстоносене (НЕДЕЛЯ КРЪСТОПОКЛОННА) 1.1.
Сеячи   на добро и сеячи на зло (ІV Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.3.
Симфония   между небето и земята (НЕДЕЛЯ НА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ) 1.1.
СКЪПОЦЕННИЯТ   ДАР – ВЯРА, ДЕЛА И СПАСЕНИЕ (Неделя Месопустна) 2.1.
Следването   на Христа 1.2.
СЛЕПОТА   ИЛИ НЕПОЧТЕНОСТ (Неделя на Слепия) 3.2.
Слизането   на Светия Дух (Св. Петдесетница) 1.2.
СМИСЪЛЪТ   НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ – ПРИТЧАТА ЗА ТАЛАНТИТЕ 2.2.
СМЪРТТА   – СТРАШНА И НЕОБХОДИМА (Задушница) 2.1.
Смъртта   – страшна или необходима (Неделя Месопустна) 1.3.
СНЯГ,   ВОДИ И НЕБЕСА (Богоявление) 2.2.
Спасителният   кръст (КРЪСТОВДЕН) 1.1.
Спасяващата   сила на вярата (НЕДЕЛЯ НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ) 1.1.
Сребролюбието,   цветята и прошката (Неделя Сиропустна) 1.3.
Страдание   и възторг (ЦВЕТНИЦА) 1.1.
СТРАДАЩИЯТ   БОГ (Кръстопоклонна неделя) 3.2.
СТЪЛБА   НА БОЖЕСТВЕНОТО ИЗКАЧВАНЕ (IV неделя на Великия пост) 2.1.
Стълба   на Божественото изкачване (ІV Неделя на Великия пост). 1.3.
Стълбата   на любовта (ІІ Неделя след Неделя подир Въздвижение) 1.3.
Стъпала   на духовното израстване 1.1.
Съвършеното   правило 1.2.
СЪРАБОТНИЦИ   БОЖИИ (Нова година 2006) 2.2.
Тази   тайна е велика (Послание на св. апостол Павел до Ефесяни) 1.3.
Тайната   на боговъплъщението 1.1.
Тайната   на Божията същност (БОГОЯВЛЕНИЕ) 1.1.
Тайнство   Брак (Венчание) 1.2.
Тайнство   Елеосвещение (Маслосвет) 1.2.
Тайнство   Кръщение 1.2.
Тайнство   Миропомазване 1.2.
Тайнство   Покаяние (Изповед) 1.2.
Тайнство   Причастие (Евхаристия или Причащение) 1.2.
Тайнство   Свещенство (Ръкоположение) 1.2.
Те   ще видят Бога (Неделя на слепия) 1.3.
ТИ   БЕШЕ ЛИ ТАМ…” (Неделя Кръстопоклонна) 2.2.
ТОРИНСКАТА   ПЛАЩАНИЦА (Томина неделя) 2.2.
Триумфът   на Възкресението (Великден, Пасха) 1.2.
Тъжната   участ на богоборците  1.1.
Тържество   на търпението (Неделя на разслабения) 1.2.
Усърдието   (Неделя на жените-мироносици) 1.3.
УТЕШИТЕЛЯТ   (Празник СВ. Дух) 2.1.
Христови   светилници (ІV Неделя след Петдесетница) 1.3.
Христос   и властолюбците 1.1.
Църквата-   същност и предназначение 1.1.
ЦЪРКВАТА,   СВЕТИИТЕ И СВЕТА (Никулден) 2.2.
Църковната   Нова година 1.2.
Църковното   единство (VІІ Неделя след Пасха) 1.2.
Четвероевангелието 1.2.
ЧОВЕШКАТА   ЛИЧНОСТ 2.1.
ЧУДЕСА   И ВЯРА (6-та Неделя след Неделята подир Въздвижение) 3.2.
Чудесата   (VIII НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА) 1.1.
Чудото   в Наин (III НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ) 1.1.
ЩЕ   ГО ВИДИМ ЛИ И НИЕ? (XIV неделя след неделята подир Въздвижение) 2.1.
Ще   чуем ли камбаната? (ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ) 1.1.
ЩЕДРОСТ   БОЖИЯ (8-ма Неделя след Петдесетница) 3.2.
Щитът   на търпението 1.1.
Dies   Irae (Ден на гнева) (НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА) 1.1.
Forte   или piano 1.2.

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s