БИБЛИОГРАФИЯ

Библия. С, 1991.
Библейски речник. С, Нов човек, 1994.
Блажени Теофилакт, архиепископ Български. Тълкувание на
Евангелието. Т. 1-П. С, Света гора, Атон. 2003.
Грийв, Вал. Вашата присъда за празния гроб на Христос, С,Нов човек, 1994.
Ериксън, М. Християнско богословие, С, Нов човек, 2000.
Жития на светиите. С, 1974.
Ибришимов, Г., протодякон. Духовни бисери, С, 1992.
Кипил, патриарх Български. Път Господен. Т. 1-У. С.,1965.
Кърлсън, Р., Бенджамин Шийлд. Книга за душата. С, Хомо-Футурус.С, 1999.
Коев, Т., Г. Бакалов. Въведение в християнството. С, 1992.
Макдауел, Д.Доказателства, които изискват присъда. С, Нов човек. 2004.
Никодим, Сливенски митрополит, свещеноиконом Попхристов,
Ц. Неделник. С, 1967.
Мен, А., протойерей. Свет во тъме светит. Москва, А0 „ВитаЦентр”, 1991.
Попов, Хр. Ръководство за изясняване Четириевангелието и книга Деяния апостолски. С, 1991.
Поптодоров, Т. Практическа омилетика. Част I и II. С, 1963; 1954.
Серафим, архимандрит. Беседи за живота след живота. Т. I и II. С, 1994.
Стот, Дж. Кръстът на Христос. Пловдив., Кредо, 2001.
Уеър, К. Тайнството на човешката личност. С, ЛиК, 2002.
Шмеман, А. Воскресние беседи. Москва., Паломник, 1993.

Към СЪДЪРЖАНИЕ на книга 2 – С дух и истина

This entry was posted in С Дух и истина 2. Bookmark the permalink.

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s