РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

(Втори ден)

Честито Рождество Христово, възлюбени в Господа братя и сестри! Едва ли има друг християнски празник, който да се чества така повсеместно и да залива със сиянието си цялата земя, както тайнственото раждане на малкия Иисус. Коледните елхи искрят и в най-затънтените кътчета на планетата, а дядо Коледа броди по всички континенти и носи своите подаръци на малки и големи. Ние възрастните отдавна сме се простили с детската си доверчивост и илюзии, но съзнателно поддържаме приказката за добрия и щедър старец. Защо ли? Защото както всяка друга, така и приказката за вездесъщия и благ дядо носи нещо загадъчно и възможно, невероятно и изпълнимо, мечтано и сбъднато. Тя изпълва детските сърца с трепетно очакване и растящо нетърпение, с вълнуващо предвкусване на изненади и радостни вълнения. Не е за пренебрегване и нравствената страна на Дядоколедовата мисия: най-хубавите подаръци ще получат най-прилежните деца.

И така – на Рождество всички се радват, всички се веселят и всички празнуват: и малки и големи, и вярващи и невярващи, и християни и дори друговерци и езичници. Всички, но по твърде различен начин. Всъщност всеки приема и преживява празника по своему – според вярата, манталитета и светогледа си.

За нас, вярващите християни, Рождество Христово е непости­жимо по красота и тайнственост събитие, което променя световната история и съдбата на всеки отделен човек. Ражда се като обикновен простосмъртен човек Творецът на вселената; идва на света по един потресаващо смирен и скромен начин непости­жимият по Своето величие Създател на всичко видимо и неви­димо; приема образ на младенец Този, Който държи като играчка в ръцете Си необятния космос. Изгрява „Слънцето на правдата” (Тропар на Рождество), Което с неземната Си светлина ще озари умовете и душите на хората. Ние тръпнем и се радваме, благо­говеем и ликуваме, благодарим и славословим.

Не така приемат и преживяват празника „симпатизантите” на християнството; тези, които не са вярващи, но намират, че Христовото учение е нужно и полезно със своите възвишени истини и съвършена етика. За тях Рождество Христово е един от най-хубавите празници в добрата стара Църковна традиция, на който празник си припомняме красивата и трогателна „леген­да” за раждането на Спасителя и си разменяме подаръци. За историческата достоверност и реалността на събитието те не се и замислят – внушено им е, че това е просто един мит и нищо повече. Ала все пак ще зарадват децата си с дядо Коледа, а може и в храма да ги заведат, за да запалят по една свещичка.

Има и трета категория хора, които са настроени отрицателно и враждебно към християнската вяра и към религията изобщо, и не скриват тази своя неприязън. За тях всички християнски истини са вредни заблуди и те с насмешка и сарказъм изразяват учудването си, че все още има вярващи и в XXI век. За тях Рождество Христово и всички други християнски празници са само кулинарни и гастрономически събития.

Тази различност и разнопосочност в оценката и честването на празника обаче съвсем не е нещо ново. Нека разгърнем страниците на Светото Евангелие. Четем глава втора от Еван­гелието според Лука. Кои първи чуват радостната вест и узнават, че се е родил Спасителят на света? Пастирите, които нощуват на полето, за да пазят стадата си. На тях се явява ангелът и на тях благовести голямата радост. Не на велможите в Йерусалим, не на книжниците, фарисеите и първенците, а на простодушните добри овчари, на най-обикновените хора от народа. Защо именно на тях. Тъкмо поради тяхното простодушие и чистосърдечие, заради непресторената им доброта и естественост. Те са тези, които могат да приемат чудното съобщение на небесния вести­тел с отворени души и сърца, с искрена вяра и благоговеен трепет. Тези простички и благочестиви хорица са толкова далеч от отегчената студенина на царедворците, от скептицизма и горделивото самомнение на фарисеите, от презрителното висо­комерие на книжниците. Затова на тях, на смирените и скромни палестински овчари се пада честта първи да узнаят вестта, която ще промени съдбините на света и да чуят неземната песен на ангелския хор. И как откликват пастирите на тази вест? Оставят стадата си на полето и хукват към града! Бързо намират Йосиф и Мария и имат щастието първи да видят и да се поклонят на най-великото тайнство на света – въплътеният Господ и Бог повит и лежащ като младенец в яслата. Ето това е пътят към новородения Младенец, посочен ни от пастирите – пътят на сърдечната и чиста вяра, освободена от съмнения и предубе-деност. Всеки, който приеме вестта за Неговото идване в света с вяра и благоговейно смирение, с непредубедено и чисто сърце, ще бъде удостоен с голямата радост „да види” великото тайнство на Богораждането и да чуе в душата си ангелския химн.

Да види, да чуе и да се поклони.

Но има и друг път към Спасителя и той ни е показан от мъдреците. Това е дългият път на търсенето и изследването, на въпросите, съмненията и трудностите. Тези магове, както са наречени в оригиналния гръцки текст мъдреците; навярно са били жреци на иранския култ. Не е чудно, че те са познавали предсказанията на еврейските пророци за идването на Царя Избавител и за възстановяването на Давидовия престол. Нали средата на VI в. преди Христа евреите прекарват в изгнание във Вавилон, а пророк Даниил се издига до началник на тамош­ните мъдреци. Твърде вероятно е тези мъдреци да са познавали и пророчеството на Валаам за Звездата, която ще изгрее от Яков (Чие. 24:17). И когато откриват на небосвода новоизгрялата необикновена звезда, без колебание я приемат за пътеводна и тръгват след нея, за да намерят „родилия се цар юдейски” (Мат. 2:2). Те се решават на такова трудно и дълго пътешествие, защото са повярвали, че се е родил не обикновен престолонаследник, а велик Цар и Спасител на народите. Затова и Го търсят – да Му се поклонят и да Му принесат своите дарове. А в тяхното търсене, пътуване и поклонение има още един ярък знак за нас: Бог Сам упътва и помага на тези, които с искрено желание и копнеж Го търсят, за да Му се поклонят.

Пастирите… Мъдреците… Ето я и третата група – на равно­душните и безразличните, на тези, които са чули вестта, но тя не докосва нито умовете, нито сърцата им. Помислете си само! Мъдреците идват от хиляди километри в Йерусалим, за да се поклонят на Новородения, а самите еврейски учители остават напълно безучастни. Посочват мястото на раждането според пророчествата, които добре познават, и толкова. Никой от тях, поне от любопитство, не тръгва с мъдреците; никой не проявява по-голям интерес. Нищо чудно, че от средите на тези хора -равнодушните, духовно слепите, с окаменели сърца и души, излизат по-късно враговете и гонителите на Христос. Тези, които след три десетилетия ще изпълнят кървавото намерение на параноика Ирод и ще убият „юдейския Цар”.

Така е приета някога вестта за раждането на Сина Божий и Сина Човешки, така се е приемала през вековете, така се приема и днес. Навярно така ще бъде и занапред.

Днес е вторият ден на Рождество Христово. Земята като пъстроцветна елхова играчка се носи в кристалностудения космос, съпътствана от ангелските множества. А техният химн: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!” изпълва времената и пространствата. Всички се радват, всички се веселят и всички празнуват! Нека и ние с детската чистота и вярата на простосърдечните пастири и с търсещия дух, непредубеденост и постоянство на мъдреците да търсим Богомладенеца Иисус. Да Го търсим не само сега, на Рождество, а винаги, през всичките си дни и с всичките си сили. За да Му се покланяме и да Му принасяме като съкровени дарове сърцата, умовете и волите си; чувствата, мислите и желанията си.

Целия си живот. /26 декември 2005 г./

Към СЪДЪРЖАНИЕ на книга 2 – С дух и истина

This entry was posted in С Дух и истина 2. Bookmark the permalink.

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s