Александър Лашков

Александър Лашков е роден през 1943 в гр. Фердинанд (дн. Монтана). Детството си прекарва в с. Лехчево, Монтанско. Завършва Духовната семинария в Черепиш, Духовната академия в София и Музикалната академия в Пловдив. Работил е като диригент и музикален педагог.  Композира предимно църковна музика. Автор е на 6 православни литургии. През 1992 приема духовен сан, а от 1993 е свещеник в софийския храм “Света Троица”.

Преди известно време свещ. Александър Лашков се среща със семейство в нужда – съпругата е доста болна. Съпругът го посреща любезно и преди да го въведе в стаята на болната, му казва: “Не се съмнявам, че ще успеете да я ободрите и да й вдъхнете воля за живот. Вие свещениците сте събрали и носите в себе си цялата мъдрост на Библията и знаете как да постъпвате в такива случаи.” Макар че не го познавах, бях изненадан и поразен от думите на този мъж. Той (както сам ми каза) не беше особено религиозен, а какво високо мнение имаше за нас, скромните Божии служители. В оня миг си дадох сметка колко съм далеч от представите на този човек за мен. Осъзнах колко съм “беден” и колко много още трябва “да събирам”, за да мога поне донякъде да изпълнявам пастирските си задължения. Признавам, че думите, очакванията и доверието на този мъж се оказаха за мен много силен и траен подтик, несекваща и до днес подбуда “да събирам мъдростта на Библията”, за да мога с нея да подкрепям и насочвам онези, които се нуждаят от нея и я търсят.

1 Response to Александър Лашков

  1. Anna says:

    Диалог на вярата
    Покаянието в монотеистичните религии
    Дискусия с участието на Равин Джош Аренс, Свещ. Александър Лашков и Д-р Сефер Хасанов

Отзиви / Коментари

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s